Video phỏng vấn XKLĐ Nhật Bản – Làm đóng gói

Đây là video hôm phỏng vấn đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản làm đóng gói, tuyển nam. Đây là đơn hàng thi tuyển tháng 10/2016. Trong video các bạn sẽ thấy hết 1 buổi phỏng vấn diễn ra như thế nào. Từ chào hỏi khi khách tới, đến trả lời phỏng vấn.

Video phỏng vấn XKLĐ Nhật Bản – Làm đóng gói

One thought on “Video Thi Tuyển Xuất khẩu lao động Nhật Bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *